บาเบลและกล่องผู้ใช้
en-N This user has a native understanding of English.
es-2 Esta persona tiene un conocimiento intermedio del español.
th-0 ผู้ใช้คนนี้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย (หรือเข้าใจได้ด้วยความยากลำบาก)
fr-0 Cet utilisateur n’a aucune connaissance en français (ou le comprend avec de grandes difficultés).
ผู้ใช้ตามภาษา