ผู้ใช้:Deesupakit/ทดลองเขียน

การไต่สวนมูลฟ้อง (Preliminary Examination / Preliminary Hearing) คือ กระบวนการที่ใช้ในการกลั่นกรองคดีเบื้องต้น ก่อนที่ศาลจะสั่งประทับฟ้อง[1]คดีของโจทก์ไว้เพื่อทำการพิจารณาต่อไป

เหตุที่ต้องมีการกลั่นกรองคดีเบื้องต้นก่อนที่ศาลจะประทับรับฟ้องนั้น ก็เพื่อเป็นหลักประกันว่าจำเลยจะไม่ถูกกลั่นแกล้งฟ้องร้องโดยไม่มีมูลความจริง เนื่องจากเมื่อศาลประทับรับฟ้องคดีอาญาไว้แล้ว จำเลยผู้ถูกฟ้องจะมีฐานะเป็นจำเลยในคดีอาญาอย่างเต็มตัว ซึ่งจำเลยนั้นจะต้องถูกคุมขังไว้ระหว่างการพิจารณา เว้นแต่จะมีหลักประกัน นอกจากนี้ยังส่งผลให้จำเลยต้องมาศาลในทุกนัด(เว้นแต่จะได้รับยกเว้นให้พิจารณาคดีลับหลังได้) และถ้าจำเลยไม่มาศาลตามนัด ก็จะถูกออกหมายจับและยึดหลักประกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อจำเลยในการเดินทางออกนอกประเทศได้ หากศาลมีคำสั่งห้าม เป็นต้น

  1. การประทับรับฟ้องคดี ดูเพิ่มเติมที่ http://srisunglaw.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/