ซี ดับบลิว ซอร์ฟแวร์ (CW SOFTWARE LTD)
592x568px
ข้อมูลพื้นฐาน
ที่เกิดจันทบุรี ประเทศไทย
แนวเพลงSoftware Development
ช่วงปีพ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
ค่ายเพลงชัชชัยเภสัช

ซี ดับบลิว ซอร์ฟแวร์ (CW SOFTWARE LTD) คือ ทีมผู้พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับร้านขายยาโดยเฉพาะ เป็นองค์กรในเครือของ ชัชชัยเภสัช จันทบุรี ห้างขายยาที่มีมาตราฐานและได้รับความไว้วางใจให้มีสาขามากที่สุดใน จังหวัด จันทบุรี และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โปรแกรม CW pharma ซึ่งเป็นโปรแกรมบริหารจัดการสำหรับร้านขายยาด้วยระบบคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการที่กำลังเป็นที่นิยม


ผู้ก่อตั้งแก้ไข

ผู้ก่อตั้ง CW SOFTWARE คือ ภก.ชัชชัย วิริยะลัมภะ ภบ.

รายชื่อวิทยากรแก้ไข

รายชื่อวิทยากรในองค์กร ประกอบด้วย

 • ภก. ชัชชัย วิริยะลัมภะ ภบ.
 • ภญ. พัทธ์หทัย วิริยะลัมภะ ภ.บ. MBA
 • ภญ. อมรรัตน์ แสงอรุณ ภ.บ.
 • ภญ. อิศรา รัชกุล ภ.บ.
 • ภญ. ฐิติรัตน์ สร้อยศรี ภ.บ.
 • ภญ. ศุภมาส ฤกษ์เรืองฤทธิ์ ภ.บ.
 • ภญ. ณัชชา วีระเจริญ ภ.บ.
 • คุณ อภิชัย สุนันต๊ะ
 • คุณ อรรฆวิทย์ กาญจะแสน
 • คุณ ณัฐพงษ์ ชุติพงศ์นาวิน
 • คุณ ภูวไนย เจริญมี
 • คุณ ศุภชัย มุกดา
 • คุณ โชคชัย เรือนรินทร์
 • คุณ กิติชัย ใจบุญ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข