เรียนจบภาษาจีนกลาง ถนัดภาษาจีนกวางตุ้ง รู้เรื่อง ดาราฮ่องกง เก่า ๆ มากมาย เขียนมานานมาก อยากได้ดาว ค่ะ