วิกิพีเดีย:บาเบล
ruผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษา เป็นภาษาแม่
native speaker of Russian
th-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาไทย หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
This user does not understand Thai
or understands with difficulties.
ผู้ใช้ตามภาษา