ผู้ใช้:CHUKIAD SEENAMUEANG/ทดลองเขียน

การทำฝนเทียมต้องอาศัยลมทะเลเป็นหลัก นี่คือจุดเริ่มต้นการทำฝนเทียมแล้วไปตามทางสภาพอากาศที่แห้งแล้งที่สุด(การคำนวนทิศทางลม)

การทำฝนเทียมต้องอาศัยลมทะเลเป็นหลัก นี่คือจุดเริ่มต้นการทำฝนเทียมแล้วไปตามทางสภาพอากาศที่แห้งแล้งที่สุด(การคำนวนทิศทางลม)แก้ไข

การทำฝนเทียมต้องอาศัยลมทะเลเป็นหลัก นี่คือจุดเริ่มต้นการทำฝนเทียมแล้วไปตามทางสภาพอากาศที่แห้งแล้งที่สุด(การคำนวนทิศทางลม)