ผู้ใช้:BotKung/สถานะภาพ/8 พฤษภาคม 2560

8 พฤษภาคม 2560แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
8/5/2560 22:02:05 TPCheenmanee TPCheenmanee {{ภาพจากโทรทัศน์}} ไฟล์:ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สมัคร สุนทรเวช.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://www.pattayadailynews.com/images_news/005_th/0000007096/pic1.jpg
8/5/2560 21:17:32 Tktoo Tktoo {{โลโก้}} ไฟล์:Logo-liberal-art SPU.png {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
8/5/2560 20:14:43 Tktoo Tktoo {{โลโก้}} ไฟล์:Logo-IT SPU.png {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
8/5/2560 20:13:40 Chonlaohot Chonlaohot {{โลโก้}} ไฟล์:สุ่ม โพธิเสนCapturedd.PNG {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
8/5/2560 19:55:11 Tktoo Tktoo {{โลโก้}} ไฟล์:Logo-LSC SPU.png {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
8/5/2560 19:24:25 Tktoo Tktoo {{โลโก้}} ไฟล์:Logo-tourism SPU.png {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
8/5/2560 19:16:05 Chonlaohot Chonlaohot {{โลโก้}} ไฟล์:สุ่ม โพธิเสน18361157 10154319349207294 1695439648 n.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
8/5/2560 18:53:02 EZBELLA EZBELLA {{โลโก้}} ไฟล์:ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสูงเนิน.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
8/5/2560 17:37:50 จิรัสยา จิรัสยา {{โปสเตอร์}} ไฟล์:Princess Hours Thailand รักวุ่นๆ เจ้าหญิงจอมจุ้น.jpg
8/5/2560 17:27:38 EXOPLANET 2012 EXOPLANET 2012 {{ภาพจากคอม}} ไฟล์:แบงค์ อาทิตย์ งาน Young Model 2016.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
8/5/2560 16:47:01 180.183.244.72 นายวิกอิ ช่วยกรมการปกครอง ไฟล์:ตราสัญลักษณ์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.png {{ลบ มีไฟล์ ณ คอมมอนส์ที่ใช้แทนได้
8/5/2560 15:24:20 TPCheenmanee TPCheenmanee {{ภาพจากโทรทัศน์}} ไฟล์:Voice TV return to air.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
8/5/2560 15:07:32 EZBELLA EZBELLA {{โลโก้}} ไฟล์:ตราสัญลักษณ์โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์.png {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
8/5/2560 13:37:18 Tktoo Tktoo {{โลโก้}} ไฟล์:Logo-ACC SPU.png {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
8/5/2560 04:54:03 B20180 B20180 {{ภาพตัวละคร}} ไฟล์:Muay Thai SFV.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
8/5/2560 01:47:34 Tktoo Tktoo {{โลโก้}} ไฟล์:Logo-ISIS SPU.png {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
8/5/2560 01:15:34 Tktoo Tktoo {{โลโก้}} ไฟล์:Logo-LAW SPU.png {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
8/5/2560 00:50:03 Tktoo Tktoo {{โลโก้}} ไฟล์:Logo-Architecture SPU.jpg.png {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
8/5/2560 00:42:04 Tktoo Tktoo {{โลโก้}} ไฟล์:Logo-SBS SPU.jpg.png {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
8/5/2560 00:24:09 Tktoo Tktoo {{โลโก้}} ไฟล์:Logo ENG SPU.png {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
8/5/2560 00:16:04 Phirun Phirun {{self|cc-by-sa-3.0|GFDL|migration=redundant}} ไฟล์:DIVOSAGA-II-TH-logo.png {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี