ผู้ใช้:BotKung/สถานะภาพ/5 มกราคม 2562

5 มกราคม 2562แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
5/1/2562 22:33:22 FreadF FreadF {{GFDL|migration=relicense}} ไฟล์:ใต้ด่วนดินแดง.jpg แยกดินแดง
5/1/2562 22:31:57 FreadF FreadF {{GFDL}} ไฟล์:Phra-Khanong4.jpg ป้ายทางแยก พระโขนง-ปรีดี
5/1/2562 22:31:42 FreadF FreadF {{GFDL|migration=relicense}} ไฟล์:Phra-Khanong2.jpg ป้ายทางแยก พระโขนง-พระราม4
5/1/2562 22:31:18 FreadF FreadF {{GFDL|migration=relicense}} ไฟล์:Phra Khanong - RAMA 4.jpg
5/1/2562 22:29:41 Bigdas Bigdas ไฟล์:Laliga Logo EFL.png ทำขึ้นมาเอง
5/1/2562 22:22:14 Paybig Paybig ไฟล์:Laliga logo.png สร้างขึ้นมาเอง PS
5/1/2562 21:58:38 Paybig Paybig ไฟล์:Laliga Logo.png สร้างขึ้นมาเอง PS
5/1/2562 16:02:00 Supupat Supupat {{โปสเตอร์}} ไฟล์:อุโบสถ์วัดสมรโกฎิ.jpg วัดสมรโกฎิตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยธยาเป็นราชธานี
5/1/2562 14:15:36 FreadF FreadF ไฟล์:แยกกรุงเทพกรีฑา.jpg แยกกรุงเทพกรีฑา
5/1/2562 14:15:19 FreadF FreadF ไฟล์:Asok.jpg ป้ายทางแยก อโศก
5/1/2562 13:57:08 B20180 B20180 {{ภาพจากเกม}} ไฟล์:X-Men game flyer.png {{Non-free use rationale
5/1/2562 01:35:39 StackNats StackNats {{โลโก้}} ไฟล์:Seal Mueng Pak City.png {{Non-free use rationale
5/1/2562 01:31:14 StackNats StackNats {{โลโก้}} ไฟล์:Nakhon Ratchasima PAO logo.png {{Non-free use rationale
5/1/2562 00:45:27 StackNats StackNats {{โลโก้}} ไฟล์:Pak Chong Logo.png {{Non-free use rationale