ผู้ใช้:BotKung/สถานะภาพ/24 กรกฎาคม 2553

24 กรกฎาคม 2553แก้ไข

วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
24/7/2553 21:54:32 Siwadonn Siwadonn การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:แพทยสภา.gif {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://thisismedical.com/img_medical/03-07-08-33tcm_logo.gif
24/7/2553 21:33:10 B20180 B20180 การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://www.bumrungrad.com/thailand-hospital-th/about-us/factsheet.aspx
24/7/2553 19:29:45 Siwadonn Siwadonn การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:34291.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://board.palungjit.com/f15/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%98-102545-124.html
24/7/2553 18:33:18 Friendlyfr Friendlyfr ไฟล์:KaraAlbumRevolution.jpg
24/7/2553 18:28:39 Friendlyfr Friendlyfr ไฟล์:KaraAlbumBlooming.jpg
24/7/2553 18:22:32 Iro Iro การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:Evi chalicothere large.jpg
24/7/2553 17:05:23 นคเรศ Thmusic การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:เทียบเวลา-เคารพธงชาติ (เย็น 18.00 น.) จาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย.ogg :ขั้นตอนการเทียบเวลา-เคารพธงชาติ ตอนเย็น
24/7/2553 16:25:31 125.26.253.124 Iviooooivi ไฟล์:Taeyeon 2.jpg
24/7/2553 14:58:30 Testdd Testdd การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:เอเอสทีวี.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://www.astv-tv.com/aboutus1.html
24/7/2553 13:08:46 Sry85 Sry85 การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:Sorcerers apprentice poster.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sorcerers_apprentice_poster.jpg
24/7/2553 09:45:40 BotKung Iviooooivi การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:Seven-Days.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = www.ilovekamikaze.com
24/7/2553 09:45:36 BotKung Iviooooivi การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:SNSD.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://www.soshifanclub.com/
24/7/2553 08:45:37 BotKung Iviooooivi การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:Csjh.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://thegrace.smtown.com/
24/7/2553 04:54:46 Plesiosaur Plesiosaur การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:Oryzias songkhramensis.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=38&contentID=80289
24/7/2553 04:26:47 Plesiosaur Plesiosaur การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:Phraya Songsuradet.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://www.taharn.net/armyg3/page05.htm