ผม Backham123 นามแฝงนี่ได้มาจากนักฟุตบอลชื่อดังคนหนึ่ง แต่สมัยนั้นผมกลับเขียนผิดเป็นbackham ก็เลยใช้มาจนถึงทุกวันนี้ ขอฝากตัวด้วยครับ

เรามาร่วมกันเพื่อ เพิ่มเติม แก้ไข แปลข้อมูล จากเว็บทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้อ่านที่ต้องการหาข้อมูลสามารถเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น ขอบคุณครับ