แม่แบบ

ลบแก้ไข

Löschen

  • {{ลบ| สาเหตุที่แจ้งลบ }}

แม่แบบแก้ไข

Vorlage

{{แม่แบบ:xy}}

หัวข้อแก้ไข

Siehe auch

== ดูเพิ่ม ==

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

Weblinks

== แหล่งข้อมูลอื่น ==

อ้างอิงแก้ไข

Einzelnachweise

== อ้างอิง ==

<references />

คอมมอนส์แก้ไข

Commons

{{คอมมอนส์|xyz}}

หมวดหมู่แก้ไข

Kategorie

[[หมวดหมู่:xyz]]

ระเบียงภาพแก้ไข

Galerie

== ระเบียงภาพ ==

<center><gallery> </gallery></center>