!@##$%%^T@*&(**(


'
ชื่อในวิกิพีเดีย Aria743
วันเกิด 14 12 20XX
อาชีพ ไม่ต้องรู้
เพศ แล้วแต่
สถานที่อยู่ นาเกลือ
เว็บไซต์ ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
หยุดเขียน ไม่ระบุ
ความตั้งใจ ไปคอน The Mask Singer
สิ่งที่สนใจ BanG Dream!
ติดวิกิพีเดีย ไม่ระบุ
ระดับทักษะ ไม่ระบุ
จำนวนเรื่องที่เขียน


(╬ಠ益ಠ)
เฮะ เฮะ เฮะ

......แก้ไข

ไร้สาระนุกรม [1]