Wikimedia logo family complete-2013.svgผู้ใช้คนนี้มีบัญชีผู้ใช้รวมในทุกโครงการของวิกิมีเดีย โดยมีบัญชีหลักของ Akira Kouchiyama อยู่ที่ วิกิมีเดียคอมมอนส์ (ตรวจสอบ)