โลก ไม่ได้จัดว่าเป็นดวงดาว เพราะอยู่นอกระบบสุริยะจักรวาล ...