ผู้ใช้คนนี้ติดตั้งและใช้งาน
สคริปต์จัดให้

หรือ

ผู้ใช้นี้เป็นหน่วยเก็บกวาดเฉพาะกิจ
และพร้อมปฏิบัติด้วยสคริปต์จัดให้