ไม่เคยมีส่วนร่วมไรเลยมีแต่มาหลอกให้พูดให้ทำแล้วก็มาเอาทรัพย์สินที่ได้ทางปัญญาไป ไม่สมเหตุผลนะครับ ผมใช้ปัญญาหามาได้แต่ไม่เคยถึงกับมือผมเลย ทุกเรื่องมีที่มาที่ไปผมไม่มีรถใหญ่หรู่ๆหลอกมีแต่ใจซื่อสัตย์ภักดีตลอดครับ ♥️🇹🇭🎖