แนะนำตัวเองแก้ไข

= หัวใจร้าว สนใจด้านดนตรี ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา