[วีรวัฒน์ ปั้นบำรุงสุข 1]วีรวัฒน์ ปั้นบำรุงสุข เกิดเมื่อวันที่26สิงหาคมพ.ศ.2550หรือค.ศ.2007นับถือศาสนาพุทธอยู่ในประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทราพ่อ นายดำรง สนธิคุณ แม่นางรุ่งนภา ปั้นบำรุงสุข

  1. วีรวัฒน์ ปัั้นบำรุงสุข