เปิดเมนูหลัก

ผิน คิ้วคชา หรือ ผิน คิ้วไพศาล (เกิด 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 - ) นักธุรกิจชาวไทย เจ้าของภูเก็ตแฟนตาซี และซาฟารีเวิลด์ [1] นอกจากนี้ยังเป็นนักธุรกิจการเงิน เป็นเจ้าของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน [2] และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เฟิสท์ทรัสต์ ที่ถูกกระทรวงการคลังสั่งปิดกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2527

นายผินเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน จบชั้นมัธยมปลายภาษาจีน จากโรงเรียนสหคุณวิทยา จากนั้นจบสาขาการบัญชีและกฎหมาย จากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย และปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และในปี พ.ศ. 2554 ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

นายผินมีภรรยาสองคน คือ สุเนตร คิ้วคชา และ อาภา เตชะรัตนไชย มีบุตร 9 คน คือ โสภิดา เชิดชัย กิตติกร คิ้วคชา (ดูแลกิจการภูเก็ตแฟนตาซี) อัมพรศรี คิ้วคชา ธนะ คิ้วคชา (ดูแลกิจการบางกอกฟาร์ม) สมหวัง คิ้วคชา อำนาจ คิ้วคชา ฤทธิ์ คิ้วคชา (ดูแลกิจการไอศครีมสฟรี) เดช คิ้วคชา ดวง คิ้วคชา [3]

อ้างอิงแก้ไข