มารวิทยา

(เปลี่ยนทางจาก ปิศาจวิทยา)


มารวิทยา หรือ ปิศาจวิทยา (อังกฤษ: demonology) คือ การศึกษาเกี่ยวกับปิศาจหรือความเชื่อเกี่ยวกับปิศาจ[1] เป็นสาขาหนึ่งของศาสนศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่ไม่ใช่เทวดา[2] มีเนื้อหาว่าด้วยสิ่งมีชีวิตฝ่ายดีที่ไม่เป็นที่เคารพบูชาหรือแม้เป็นที่เคารพบูชาแต่ก็มีสถานะด้อยกว่าเทวดา กับทั้งสิ่งมีชีวิตฝ่ายร้ายทุกประเภท ทั้งนี้ ในศาสนศาสตร์ตะวันตกหลังสมัยโฮเมอร์เป็นต้นมานั้น คำว่า "ปิศาจ" หมายถึงแต่ สิ่งมีชีวิตฝ่ายดี[3] แต่ในปัจจุบันมักหมายถึง สิ่งมีชีวิตฝ่ายร้าย

ภาพ "ผีอำ" ซึ่งนิโคลัย อาบิลด์การ์ด เขียนเมื่อปี 1800

ปิศาจนั้น ถ้านับว่าเป็นภูตแล้ว อาจจัดเข้าจำพวกหนึ่งจำพวกใดในสองจำพวกตามที่ลัทธิวิญญาณนิยมดั้งเดิมยึดถือกันก็ได้[4] กล่าวคือ จะจัดปิศาจเป็นมนุษย์จำพวกหนึ่ง หรือเป็นอมนุษย์ วิญญาณที่แยกจากกายได้ หรือภูตไร้ร่างแต่ไม่สิงสู่ร่างใด ๆ จำพวกหนึ่งก็ได้[2][3] โดยปีศาจวิทยาถือเป็นการค้นคว้าอย่างลับๆโดยไม่เป็นที่กล่าวถึงกันในศาสตร์ทั่วๆไป

อ้างอิง แก้

  1. "Demonology" at Dictionary.com Unabridged, (v 1.1) Random House, Inc.. Retrieved January 29, 2007.
  2. 2.0 2.1 "Demon" from Funk & Wagnalls New Encyclopedia, © 2006 World Almanac Education Group, retrieved from history.com
  3. 3.0 3.1 van der Toorn, Becking, van der Horst (1999), Dictionary of Deities and Demons in The Bible, Second Extensively Revised Edition, Entry: Demon, pp. 235-240, William B. Eerdmans Publishing Company, ISBN 0-8028-2491-9
  4. Animism at The Catholic Encyclopedia