ปาสกาล

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ปาสคาล)

ปาสกาล พาสคัล หรือ ปัสกาล (อังกฤษ: Pascal) อาจหมายถึง