ปารามาริโบ[1] หรือ ปารามารีโบ[2] (ดัตช์: Paramaribo, ออกเสียง: [ˌpaːraˈmaːriboː]) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซูรินาม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ มีพื้นที่ติดกับทะเล มีประชากรราว 250,000 คน มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ เมืองเก่าของปารามาริโบได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกในปี ค.ศ. 2002

ปารามาริโบ
ถนนริมน้ำวาเตอร์กันต์ในปารามาริโบ
ถนนริมน้ำวาเตอร์กันต์ในปารามาริโบ
สมญา: 
Par'bo
ประเทศ ซูรินาม
ก่อตั้งค.ศ. 1603
พื้นที่
 • ทั้งหมด182 ตร.กม. (70 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2012)
 • ทั้งหมด240,924 คน
 • ความหนาแน่น1,300 คน/ตร.กม. (3,400 คน/ตร.ไมล์)

อ้างอิง

แก้
  1. "ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 139 (พิเศษ 205 ง). 1 กันยายน 2565.
  2. ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง. ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561.