ปั๊ม

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ปั๊ม (อังกฤษ: pump) เป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษที่ไม่ถูกต้องตามหลัก แต่นิยมใช้กันมานานแล้ว สามารถหมายถึง