ปัญจปรเมษฐี

ปัญจปรเมษฐี (สันสกฤต: पञ्च परमेष्ठी ; Pañca-Parameṣṭhi, "สิ่งมีชีวิตยิ่งใหญ่สุดห้าประการ") ในศาสนาเชนเป็นลำดับขั้นห้าลำดับทางศาสนาที่ควรแก่การเคารพบูชา[1][2] อันได้แก่:

  1. อริหันต์: วิญญาณที่ตรัสรู้และเข้าถึงเกวลญาณ ตีรถังกรทั้ง 24 องค์ ล้วนเป็นอริหันต์[2]
  2. สิทธะ: วิญญาณที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด (สังสาระ)
  3. อาจารยะ
  4. อุปัชฌายะ
  5. มุณี คือ นักบวชในศาสนาเชน
ภาพเขียนแสดงปัญจปรเมษฐีบนสิทธศิลา ภาษาประกฤตประกอบภาษาคุชราต, ศตวรรษที่ 17

อักษรแรกของทั้งห้าชื่อ A+A+A+U+M รวมกันเกิดเป็นเสียงโอม[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 Jaini, Padmanabh S. (1998). The Jaina Path Of Purification. Motilal Banarsidass. p. 163. ISBN 9788120815780. สืบค้นเมื่อ 10 December 2012.
  2. 2.0 2.1 Shah, Natubhai (1998). Jainism: The World of Conquerors, Volume 1. Sussex Academic Press. p. 174. ISBN 9781898723301. สืบค้นเมื่อ 14 December 2012.

บรรณานุกรมแก้ไข