ปัญจตัขต์

(เปลี่ยนทางจาก ปัญจตัขตะ)

ตัขต์ (ปัญจาบ: ਤਖ਼ਤ) แปลตรงตัวว่าพระที่นั่ง ถือเป็นเรลิกสำคัญของศาสนาซิกข์ ซึ่งมีด้วยกัน 5 ตัขต์ โดยตัขต์ทั้ง 5 แห่ง คือ คุรุทวารา 5 แห่ง ที่มีความสำคัญยิ่งต่อชาวซิกข์ ตัขต์แห่งแรกสร้างขึ้นโดยคุรุหริโกบินท์ในปี 1609 คือ อกาลตัขต์ (พระที่นั่งของพระเป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจริงเสมอ) ตั้งอยู่ในหมู่อาคารของหริมันทิรสาหิบ ในอมฤตสาร์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2010 รถไฟหรู "เดคคานโอดิสซีย์" เริ่มวิ่งจากมหาราษฏระ ไปยังตัขต์ทั้งสี่แห่ง ส่วนอีกแห่งคือ ตัขตศรีปัตนาสาหิบ นั้นใช้การต่อเครื่องบินไปแทน[1]

ปัญจตัขต์ตั้งอยู่ในอินเดีย
อกาลตัขต์
อกาลตัขต์
ทัมทะมาสาหิบ
ทัมทะมาสาหิบ
เกศคารหะสาหิบ
เกศคารหะสาหิบ
หซูระสาหิบ
หซูระสาหิบ
ปัฏนาสาหิบ
ปัฏนาสาหิบ
ตัขต์ทั้งห้าแห่งในอินเดีย

ตัขต์ทั้งห้าแห่งประกอบด้วย

  1. อกาลตัขตสาหิบ หรือ อกาลตาคัต (Akal Takht)
  2. เกศคารหะสาหิบ หรือ เคสคัร ซาฮิบ (Keshgarh Sahib) ในอนันตปุระสาหิบ (Anandpur Sahib)
  3. ตัขตศรีทัมทะมาสาหิบ หรือ ดัมดามา ซาฮิบ (Damdama Sahib)
  4. ตัขตศรีปัฏนาสาหิบ หรือ ปัตนา ซาฮิบ (Takht Sri Patna Sahib)
  5. หซูระสาหิบ หรือ ฮายูร ซาฮิบ (Hazoor Sahib)

อ้างอิงแก้ไข

  1. "A luxury train trip across Sikh takhts".