ปอนด์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ปอนด์ (อังกฤษ: pound เสียงอ่านภาษาอังกฤษ: /paʊnd/ เพานด์) อาจหมายถึง