ปริศนากล (อังกฤษ: mechanical puzzle) เป็นเกมปริศนาที่ใช้อุปกรณ์ในการเล่น เช่น การประกอบหรือหมุนชิ้นส่วน

Skewb ปริศนากลชนิดหนึ่ง

ตัวอย่างปริศนากลที่เป็นที่รู้จัก แก้