ปรัชญาตุรกี

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ปรัชญาตุรกี ได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามและปรัชญากรีกมาเป็นเวลานานซึ่งมีความใกล้ชิดกับประเทศกรีซ

ดูเพิ่มเติม

แก้
 • Yunus Emre
 • Köroğlu
 • Ali Qushji
 • Rıza Tevfik Bölükbaşı
 • Neyzen Tevfik
 • Takiyyettin Mengüşoğlu
 • Ioanna Kucuradi
 • Arda Denkel
 • Cemal Yildirim
 • Nasreddin Hodja

อ้างอิง

แก้
 • Islamist Thinkers in the Late Ottoman Empire and Early Turkish Republic Şeyhun, Ahmet (2014)
 • Turkish Contributions to Philosophical Culture Aydın, Mehmet (1986)
 • The Principles of Turkism Ziya Gökalp and Robert Devereaux (1968)