ประเทศเม็กซิโกในแพนอเมริกันเกมส์

ประเทศเม็กซิโกในแพนอเมริกันเกมส์

จำนวนเหรียญแก้ไข

ปี การเข้าร่วมการแข่งขัน       รวม
1951 แพนอเมริกันเกมส์ 1951 4 9 27 40
1955 แพนอเมริกันเกมส์ 1955 17 11 30 58
1959 แพนอเมริกันเกมส์ 1959 6 11 12 29
1963 แพนอเมริกันเกมส์ 1963 2 8 15 25
1967 แพนอเมริกันเกมส์ 1967 7 16 25 48
1971 แพนอเมริกันเกมส์ 1971 7 11 23 41
1975 แพนอเมริกันเกมส์ 1975 9 13 38 60
1979 แพนอเมริกันเกมส์ 1979 3 6 29 38
1983 แพนอเมริกันเกมส์ 1983 7 11 24 42
1987 แพนอเมริกันเกมส์ 1987 9 11 18 38
1991 แพนอเมริกันเกมส์ 1991 14 23 38 75
1995 แพนอเมริกันเกมส์ 1995 23 20 37 80
1999 แพนอเมริกันเกมส์ 1999 11 16 30 57
2003 แพนอเมริกันเกมส์ 2003 20 27 32 79
2007 แพนอเมริกันเกมส์ 2007 18 24 31 73
2011 แพนอเมริกันเกมส์ 2011 42 41 50 133
2015 แพนอเมริกันเกมส์ 2015 22 30 43 95
รวมทั้งหมด 221 288 502 1,011

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข