ประเทศบาร์เบโดสในแพนอเมริกันเกมส์

ประเทศบาร์เบโดสในแพนอเมริกันเกมส์

จำนวนเหรียญ

แก้

ฤดูร้อน

แก้
ครั้งที่ ลำดับที่ ทอง เงิน ทองแดง รวม อ้างอิง
แพนอเมริกันเกมส์ 1951 ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน
แพนอเมริกันเกมส์ 1955 ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน 
แพนอเมริกันเกมส์ 1959 ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน 
แพนอเมริกันเกมส์ 1963 18 0 0 3 3 [1]
แพนอเมริกันเกมส์ 1967 15 0 1 0 1 [2]
แพนอเมริกันเกมส์ 1971 19 0 1 0 1 [3]
แพนอเมริกันเกมส์ 1975 20 0 0 1 1 [4]
แพนอเมริกันเกมส์ 1979 0 0 0 0 [5]
แพนอเมริกันเกมส์ 1983 0 0 0 0 [6]
แพนอเมริกันเกมส์ 1987 0 0 0 0 [7]
แพนอเมริกันเกมส์ 1991 0 0 0 0 [8]
แพนอเมริกันเกมส์ 1995 0 0 0 0 [9]
แพนอเมริกันเกมส์ 1999 21 0 1 1 2 [10]
แพนอเมริกันเกมส์ 2003 27 0 0 1 1 [11]
แพนอเมริกันเกมส์ 2007 25 0 0 1 1 [12]
แพนอเมริกันเกมส์ 2011 24 0 0 2 2 [13]
แพนอเมริกันเกมส์ 2015 20 0 1 2 3
รวม 30 0 4 11 15

อ้างอิง

แก้
 1. São Paulo, 1963 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, October 30, 2011, สืบค้นเมื่อ October 30, 2011.
 2. Winnipeg, 1967 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 3. Cali, 1971 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 4. Mexico City, 1975 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 5. San Juan, 1979 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 6. Caracas, 1983 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 7. Indianapolis, 1987 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 8. Havana, 1991 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 9. Mar del Plata, 1995 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 10. Winnipeg, 1999 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 11. Santo Domingo, 2003 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011
 12. Official Results of the XV Pan American Games (PDF), Rio de Janeiro, Brazil: Rio de Janeiro 2007 Organizing Committee, November 9, 2009, คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ July 4, 2012, สืบค้นเมื่อ November 9, 2009
 13. Guadalajara, 2011 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011