ประวัติศาสตร์มอริเตเนีย

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ประวัติศาสตร์มอริเตเนีย เริ่มต้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 3 โดยมีอาณาจักรที่มีชื่อว่า "ราชอาณาจักรมอเรเตเนีย" ของ ชาวเบอร์เบอร์ (Berber) ในยุคเก่า

ดูเพิ่มแก้ไข

  • Newton, Alex, History of West Africa (1988)

(อเล็กซ์ นิวตัน, ประวัติศาสตร์ของแอฟริกาตะวันตก (ปี พ.ศ. 2531) (แปลภาษาไทย)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข