บ้านแกร์ด้า เป็นโครงการที่จัดตั้งเพื่อดูแลเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2536 อยู่ที่ โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยคาร์ล มอร์สบัค อยู่ในความดูแลของมูลนิธิสิทธิเด็ก โดยสร้างเป็นบ้านทั้งหมด 8 หลัง โดยแต่ละหลังจะมีเด็กอยู่ประมาณ 8-10 คน และมีพ่อแม่อุปถัมภ์ 2 คน ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีเช่นเดียวกัน

บ้านแกร์ด้าตั้งอยู่ที่ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

อ้างอิง

แก้