บ้าครบสูตร เป็นชื่อชุดการ์ตูนเรื่องสั้นเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นผลงานของอารีเฟน ฮะซานี หรือเฟน สตูดิโอ ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร "สกุลไทยตูน" ปีที่ 26 ฉบับที่ 12 ปักษ์หลังเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2525 ต่อมาได้ย้ายลงในนิตยสารมหาสนุก เล่มใหญ่ ปักษ์หลังเดือนมีนาคม พ.ศ. 2534 ต่อมาการ์ตูนเรื่องสั้นชุดนี้ได้ตีพิมพ์ร่วมเล่มโดยสำนักพิมพ์บรรลือสาส์น รวมทั้งหมด 10 เล่ม