บุโดกัง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก บูโดกัน)

บุโดกัง (ญี่ปุ่น: 武道館 โรมาจิBudōkan) อาจหมายถึง