บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เจ้าบุญคง สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1920 เป็นบุตรของเจ้าสุวรรณพรหมา ภายหลังเป็นพระมหาอุปราชของหลวงพระบาง เป็นสมาชิกคณะรัฐบาลอินโดจีนของฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1911 ถึง ค.ศ. 1920[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Stuart-Fox, Martin (2008). Historical Dictionary of Laos (3, illustrated ed.). Scarecrow Press. ISBN 0-8108-5624-7.

บรรณานุกรมแก้ไข