บัมบัง ดาร์โมโน

พลตรีบัมบัง ดาร์โมโน ในปี ค.ศ. 2005

พลตรี บัมบัง ดาร์โมโน (อินโดนีเซีย: Bambang Darmono) เป็นผู้บัญชาการกองทัพแห่งชาติอินโดนีเซีย ในจังหวัดอาเจะฮ์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 จนถึงปี ค.ศ. 2005 ดาร์โมโนมีข้อกล่าวหาเรื่องสิทธิมนุษยชน จากการปรับระดับการบัญชาการในเวลาขณะนั้น[1]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  •   วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Bambang Darmono