บริสตอลเคาน์ตี (รัฐโรดไอแลนด์)

บทความนี้กล่าวถึงบริสตอลเคาน์ตีในรัฐโรดไอแลนด์ สำหรับบริสตอลเคาน์ตีในรัฐแมสซาชูเซตส์ ดูที่ บริสตอลเคาน์ตี (รัฐแมสซาชูเซตส์)

บริสตอลเคาน์ตี (อังกฤษ: Bristol County) เป็นเคาน์ตี 1 ใน 5 เคาน์ตีของรัฐโรดไอแลนด์ ในปี พ.ศ. 2553 บริสตอลเคาน์ตีมีประชากร 49,875 คน บริสตอลเคาน์ตีเป็นเคาน์ตีที่เล็กที่สุดในโรดไอแลนด์ เป็นเคาน์ตีที่เล็กเป็นอันดับ 3 ของสหรัฐอเมริกา มีพื้นที่บนบก 65 ตารางกิโลเมตร และในน้ำ 52 ตารางกิโลเมตร

เคาน์ตีที่เชื่อมต่อกันแก้ไข

เมืองและนครในบริสตอลเคาน์ตีแก้ไข

เมืองแก้ไข