บริติช เรล คลาส 360

รถไฟฟ้าบริติช เรล คลาส 360 สร้างขึ้นโดยซีเมนส์ นำเข้าตั้งแต่ ค.ศ. 2002-2003 และ ค.ศ. 2004-2005 เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลรถซีเมนส์ เดซิโร

บริติช เรล คลาส 360 ในรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์
ภายในรถ

ประเทศไทย ได้นำเข้าบริติช เรล คลาส 360 เพื่อนำมาใช้งานในเส้นทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

รายละเอียดขบวนรถ แก้

คลาส จำนวนคันต่อขบวน จำนวนคันที่สร้าง หมายเลข ใช้งานใน ปีที่สร้าง
คลาส 360/1 4 21 360101-360121 เกรตเตอร์แองเกลีย 2002–2003
คลาส 360/2 5 4 360201-360204 รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ 2004–2005
1 360205 รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์
คลาส 360
ประเทศไทย
4 4 1012-1014-1013-1011
1022-1024-1023-1021
1032-1034-1033-1031
1042-1044-1043-1041
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สาย Express Line 2007–2008
3 5 2012 - 2013 - 2011
2022 - 2023 - 2021
2032 - 2033 - 2031
2042 - 2043 - 2041
2052 - 2053 - 2051
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สาย City Line

   

ระเบียงภาพ แก้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้