บริการสารสั้น

(เปลี่ยนทางจาก บริการข้อความสั้น)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

SMS เป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้แทนการสื่อสารผ่านมือถือ หลายคนจะนิยมส่งข้อความ SMS ไปให้เพื่อน ลูกค้า หรือคนรัก แต่ปัจจุบันจะนิยมหันไปส่งข้อความกันผ่านทาง Line เนื่องจากไม่เสียค่าบริการให้ ค่ายมือถือ Service Provider

0949108530

เอสเอ็มเอส (SMS) หรือ บริการข้อความสั้น หรือ บริการสารสั้น [1] (อังกฤษ: Short Message Service) เป็นบริการการสื่อสารอย่างหนึ่ง ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อความสั้นๆ ไปยังอุปกรณ์สื่อสารอีกเครื่องหนึ่งได้ พบใช้ในโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์มือถือ หรือโทรศัพท์พื้นฐานบางระบบ

อ้างอิงแก้ไข

  1. ศัพท์ราชบัณฑิตยสถาน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข