บรรยากาศ หมายถึงชั้นแก๊สชนิดต่าง ๆ ที่ปกคลุมอยู่ทั่วดาวเคราะห์หรือวัตถุท้องฟ้านั้น ๆ [1] ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละดาว บางดาวไม่มีชั้นบรรยากาศ สำหรับบรรยากาศของโลกนั้นเป็นอากาศที่ห้อหุ้มโลก ประกอบไปด้วยไนโตรเจน, ออกซิเจน และแก๊สอื่น ๆ มีขอบเขตนับจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปประมาณ 1000 กิโลเมตรโดยเฉลี่ย ดาวเคราะห์ชั้นในมีส่วนประกอบเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลัก ส่วนดาวเคราะห์ชั้นนอกมีไฮโดรเจน, ฮีเลียม และแก๊สอื่น ๆ เป็นหลัก

มุมมองของชั้นบรรยากาศที่ตื่นตัวของดาวพฤหัสบดี รวมทั้งจุดแดงใหญ่ (Great Red Spot)

ชั้นบรรยากาศแก้ไข

โทรโพสเฟียร์ (Troposphere)แก้ไข

เป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่สูงจากพื้นโลกไม่เกิน10กิโลเมตร โดยมีอุณหภูมิลดลงตามระดับความสูง ทุกๆ1กิโลเมตรอุณหภูมิจะลดลง 6.5องศาเซลเซียส ชั้นนี้มีการแปรปรวนของอาการมาก เเละเป็นขั้นที่ส่งผลต่อมนุษย์มากที่สุด

รายการอ้างอิงแก้ไข

  1. "Glossary of Useful Scientific Terms". Ontario Science Centre. สืบค้นเมื่อ 9 มิถุนายน 2558. Check date values in: |accessdate= (help)