เมทิลซาลิไซเลต

(เปลี่ยนทางจาก น้ำมันระกำ)

เมทิลซาลิไซเลต (อังกฤษ:Methyl salicylate) หรือน้ำมันระกำ เป็นสารที่มีสูตรเคมี C6H4 (HO) COOCH3 และมีชื่อเรียกอื่น ๆ เช่น ซาลิไซลิก แอซิด เมทิล เอสเตอร์ (salicylic acid methyl ester) หรือ ออยล์ ออฟ วินเตอร์กรีน (oil of wintergreen) ลักษณะเป็นของเหลวใสที่อุณหภูมิห้อง มีกลิ่นฉุน เมื่อถูกผิวหนังจะแสบร้อน เมทิลซาลิไซเลตจะพบในพืชหลายชนิด โดยพืชที่มีสารตัวนี้จะเรียกว่า วินเตอร์กรีน (wintergreen) เมทิลซาลิไซเลต เป็นพิษ ดังนั้นพืชที่มีสารตัวนี้ก็เพื่อ ปกป้องตนเองจากสัตว์กินพืช (herbivory) มีพืชหลายชนิดที่ผลิต เมทิลซาลิไซเลต ในปริมาณเล็กน้อย ซึ่งได้แก่

  • สปีชี่ส่วนใหญ่ของวงศ์ Pyrolaceae โดยเฉพาะในสกุลPyrola
  • บางสปีชี่ของสกุล Gaultheria ในวงศ์ Ericaceae
  • บางสปีชี่ของสกุล Betula ในวงศ์ Betulaceae โดยเฉพาะในสกุลย่อย Betulenta
Methyl salicylate
Methyl salicylate in 3D
Methyl salicylate in 3D
ชื่อตาม IUPAC methyl 2-hydroxybenzoate
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [119-36-8]
SMILES
 
คุณสมบัติ
สูตรเคมี C8H8O3
มวลต่อหนึ่งโมล 152.1494 g/mol
ความหนาแน่น 1.174 g/cm³
จุดหลอมเหลว

-9 °C

จุดเดือด

220 - 224 °C

ความอันตราย
จุดวาบไฟ 101 °C
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

การใช้ประโยชน์ แก้ไข

  1. เป็นตัวยาสำคัญในตำรับยานวดคลายกล้ามเนื้อ (deep heating rubs)
  2. ใช้ในปริมาณเล็กน้อยเป็น ตัวแต่งกลิ่น (flavouring)
  3. จากคุณสมบัติ เรืองแสง (fluorescence) จึงใช้เปลี่ยนแสง อุลตราไวโอเลต (ultraviolet)เป็นแสงที่มองเห็นสีน้ำเงิน

การผลิต แก้ไข

ผลิตโดยปฏิกิริยาคอนเดนเซซั่น ของกรดซาลิไซลิก กับ เมทานอล


อ้างอิง แก้ไข