เคโรซีน (อังกฤษ: Kerosene) ในประเทศไทยเรียกว่า น้ำมันก๊าด เป็นไฮโดรคาร์บอนในรูปแบบของเหลวที่เผาไหม้ได้ ทำมาจากปิโตรเลียม มักใช้เป็นเชื้อเพลิงทั้งในอุตสาหกรรมและบ้านเรือน ชื่อมาจากภาษากรีก เคโรส (กรีก: κηρός) ที่แปลว่าไข (wax) โดย Abraham Gesner ผู้เป็นทั้งนักธรณีวิทยาและนักประดิษฐ์ชาวแคนาดาได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อ พ.ศ. 2397 ต่อมาได้กลายเป็นเครืองหมายการค้าสามัญ (generic trademark) บางครั้งอาจสะกดว่า kerosine ในการใช้เชิงวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม[1]

รูปขวดน้ำมันก๊าดจากประเทศออสเตรเลียที่บรรจุเคโรซีนสีฟ้า

อ้างอิง แก้

  1. "Kerosene". Webster's New World College Dictionary.