น้ำตกธารสวรรค์ (จังหวัดเลย)

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

น้ำตกธารสวรรค์ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย จัดเป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 15 เมตร เป็นน้ำตกที่ใกล้ตัวอำเภอมากที่สุด (ประมาณ 800 เมตร) สามารถเดินทางโดยรถยนต์เข้าถึงบริเวณน้ำตกได้

น้ำตกธารสวรรค์ ในจังหวัดเลย

อ้างอิงแก้ไข