น้ำตกดอยหมอก

ไฟล์:Doi Mok Waterfall.jpg
น้ำตกดอยหมอก

น้ำตกดอยหมอก อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินันทบุรี[1] ในพื้นที่หมู่บ้านนาม่วง ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน[2] เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ความสูง 3 ชั้น โดยแต่ละชั้นจะมีชื่อเรียกคือ ชั้นที่ 1 ตาดหมอก ชั้นที่ 2 ตาดกวาง และชั้นที่ 3 ตาดจ้อง น้ำตกดอยหมอกมีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีความสวยงามในผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนและเล่นน้ำ โดยฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำมากและสวยงามกว่าฤดูอื่น ตัวน้ำตกอยู่ห่างจากตัวเมืองน่านประมาณ 20 กิโลเมตร

การเดินทางแก้ไข

จากตัวเมืองน่านไปตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091(น่าน - พะเยา) เลี้ยวซ้ายตรงทางเข้าหมู่บ้านนาท่อ ไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร

อ้างอิงแก้ไข