บทความนี้เกี่ยวกับหน่วยเอสไอ สำหรับนักวิทยาศาสตร์ ดูที่ ไอแซก นิวตัน

นิวตันเมตร (สัญลักษณ์ : N m หรือ N·m ) เป็นของแรงบิด ในระบบ หน่วยเอสไอ 1 นิวตันเมตร เท่ากับ แรงบิดที่ได้จากแรง 1 นิวตันกระทำตั้งฉากต่อโมเมนต์ซึ่งยาว 1 เมตร


การแปลงหน่วยแก้ไข

[2]

อ้างอิงแก้ไข