นิตยสารออนไลน์ หรือ อีแม็กกาซีน (E-magazine) เป็นสื่อที่เกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ที่ติดตามสื่อได้เปลี่ยนแปลงไป และตัวเจ้าของสื่อเองต้องการความรวดเร็ว รวมไปถึงการประหยัดการใช้หน้ากระดาษ ลดต้นทุนการผลิตในอีกทางได้ รายได้ของนิตยสารจะมาจากการขายหน้าโฆษณาออนไลน์ให้กับสินค้าต่างๆ

เมื่อเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์พัฒนาจนสามารถสร้างนิตยสารออนไลน์ได้ง่ายขึ้น บวกกับโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รูปแบบของนิตยสารออนไลน์จึงมีหลากหลายกว่าเดิม ทั้งในรูปแบบที่เป็นการเปิดหน้ากระดาษคล้ายหนังสือจริง (Flip page) หรือในรูปแบบไฟล์ PDF โดยผู้อ่านจะต้องดาวน์โหลดไฟล์ของนิตยสารออนไลน์ลงมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์และเปิดอ่าน ซึ่งขนาดไฟล์มีตั้งแต่ไฟล์เล็กๆไปจนถึงขนาดหลายร้อยเม็กกะไบต์