นักโสตสัมผัสวิทยา

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

นักโสตสัมผัสวิทยา (อังกฤษ: Audiologist) มีหน้าที่ทดสอบการได้ยินและหาสาเหตุของความผิดปรกติในการฟัง รับผิดชอบการบริหารจัดการและการบำบัดการสูญเสีย การได้ยินและความผิดปรกติในการสื่อสารอื่นๆ โดยไม่ใช้ยา

ดูเพิ่มแก้ไข