นะงะโนะ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

นะงะโนะ (ญี่ปุ่น: 長野 โรมาจิ: Nagano) หรือ นางาโน่ อาจหมายถึง