นางาโนะ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก นะงะโนะ)

นางาโนะ (ญี่ปุ่น: 長野โรมาจิNagano) อาจหมายถึง