แขวงนากาโนะ

(เปลี่ยนทางจาก นะกะโนะ)
นากาโนะ
(中野区)
เขตการปกครองพิเศษ - แขวง
แผนที่ประเทศญี่ปุ่นเน้นแขวงนากาโนะ
แผนที่ตั้งในจังหวัดเน้นแขวงนากาโนะ
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อภาษาอังกฤษ Nakano City
จังหวัด โตเกียว
ภูมิภาค คันโต
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 15.59 ตร.กม.
ประชากร 297,998 คน (พ.ศ. 2551)
ความหนาแน่น 19,110 คน/ตร.กม.
สัญลักษณ์ประจำเขตปกครอง


ตราสัญลักษณ์ของ แขวงนากาโนะ
ตราสัญลักษณ์ของแขวงนากาโนะ


เว็บไซต์ แขวงนากาโนะ

นากาโนะ (ญี่ปุ่น: 中野区 โรมาจิNakano-ku) เป็น 1 ใน 23 แขวงพิเศษของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2548 มีจำนวนประชากรประมาณ 297,998 คน และมีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 15.59 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แก้ไข

นากาโนะมีอาณาเขตติดกับแขวงชินจูกุ ซูงินามิ เนริมะ ชิบูยะ และโทชิมะ โดยมีอาณาเขตติดกับแขวงชินจูกุทางทิศตะวันตก


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข