นมจากเต้านมเป็นน้ำนมที่ถูกผลิตขึ้นโดยเต้านม(หรือต่อมน้ำนม)ของมนุษย์หญิงเพื่อป้อนแก่เด็ก นมเป็นแหล่งอาหารหลักสำหรับทารกก่อนที่พวกเขาจะสามารถกินและย่อยอาหารอื่นๆได้ เด็กโตและเด็กวัยหัดเดินอาจจะยังคงได้รับการป้อนนมจากแม่ร่วมกับอาหารอื่นๆ จากตั้งแต่อายุหกเดือน เมื่ออาหารแข็งควรได้รับการแนะนำ

ตัวอย่าง สองตัวของน้ำนมมนุษย์ขนาด 25 มล. ตัวอย่างด้านซ้ายเป็นน้ำนมที่ผลิตครั้งแรกและตัวอย่างด้านขวาเป็นน้ำนมที่ผลิตขึ้นต่อมาในช่วงระหว่างการปั๊มเดียวกัน